Drept civil. Avocat București

 • Oferim consultanță în materia dreptului civil de orice natură

 • Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată

Contact rapid 0724 215 183

Consultanță în materia dreptului civil

 • redactare și reprezentare acțiuni civile;
 • asistență juridică și reprezentare în materia revendicării imobiliare, a dreptului de proprietate, dezmebrămintele acestuia;
 • succcesiuni, ieșiri din indiviziune, anulări;
 • asistență și reprezentare în materia contractelor civile,
 • anulări contracte, negocieri;
 • redactare contracte, notificări, tranzacții;
 • asistență în fața notarului public la încheierea diverselor acte juridice etc.
Avocat CLAUZE ABUZIVE și CONTRACTE cu BĂNCILE

Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată

Drept Civil

 • acțiuni în revendicare imobiliară și mobiliară;
 • rezoluțiunea și rezilierea contractelor;
 • acțiuni în granituire;
 • partaj bunuri comune, ieșire din indiviziune;
 • succesiuni: dezbatere moștenire;
 • acțiuni privind dreptul de servitute;
 • răspundere civilă delictuală și contractuală;
 • acțiuni privind anularea actelor juridice;
 • actiuni privind dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune;
 • stabilire moștenitori, cote și masă succesorală;
 • acțiuni în pretenții; acțiuni posesorii; uzucapiune;
 • moștenire, partaj succesoral, acțiuni pentru anulare certificat de moștenitor;
 • recuperare creanțe;
 • evacuare;
 • executări silite, contestații la executare.

ALTE DOMENII DE EXPERTIZĂ

Cabinet de Avocat Daniela Dede, București

DREPT PENAL

Află detalii!

DREPT COMERCIAL

Află detalii!

DREPTUL FAMILIEI

Află detalii!