Una dintre disputele dintre soţi, în situaţia în care au decis să divorţeze, este cauzată şi de locuinţa familială, mai ales atunci când unul dintre soţi este propietar exclusiv al imobilului. Pentru a evita abuzurile şi pentru a proteja atât soţul care nu este co-proprietar al locuinţei familiei, dar şi pentru protecţia copiilor, Noul Cod Civil include prevederi specifice.

  • Astfel, conform Noului Cod Civil, locuinţa familiei este acel imobil în care soţii locuiesc împreună sau unul dintre aceştia locuieşte împreună cu copiii, indiferent dacă ambii soţi sunt proprietari sau numai unul dintre ei.

  • De asemenea, fiecare dintre soţi are dreptul să solicită înscrierea în cartea funciară a imobilului statutul de locuinţă familială al acestuia, fie că este sau nu proprietar. În aceste condiţii, imobilul cu statut de locuinţă familială nu poate fi vândut, închiriat sau înstrăinat în orice fel, de niciunul dintre soţi, fie că sunt sau nu proprietari.

Aceste prevederi ale Noului Cod Civil vin în sprijinul copiilor şi al soţului/soţiei, în situaţia în care unul dintre ei ar putea abuza de statutul său de proprietar exclusiv al imobilului în care locuieşte întreaga familie.

Dreptul Familiei
Consultanță juridică, asistenţă şi reprezentare

Cabinetul de Avocat Daniela Dede asigură consultanță juridică şi redactare acțiuni în materia dreptului familiei, asistenţă şi reprezentare în divorțuri şi exercitarea autorității părintești, recunoașterea pe teritoriul României a hotărârilor judecătoresti pronuțate în străinătate, stabilire filiație sau tăgadă de paternitate dar şi alte cazuri ce ţin de drept familial sau drept civil.

AFLĂ DETALII