Contractele de credit, de leasing sau alte contracte încheiate cu băncile sunt de cele mai multe ori gata pregătite, iar consumatorii nu pot să negocieze toate prevederile și clauzele contractuale sau nu au posibilitatea reală de a lua la cunoștință de condițiile contractuale, de a le înțelege și de a le negocia.

De aceea, în situații deosebite, în care consumatorul nu își poate îndeplini obligațiile asumate prin contract sau în care banca operează modificări în prețul sau calitatea serviciilor și a produselor furnizate, de cele mai multe ori consumatorul este cel păgubit.

Exemple de clauze abuzive întâlnite cel mai adesea în contractele bancare de credit sau de leasing:

  • clauze care permit băncii să modifice clauzele contractului, fără un motiv întemeiat;

  • clauze care dau dreptul băncii să modifice unilateral, fără acordul consumatorului, prevederile contractuale privind caracteristicile produselor şi ale serviciilor;

  • dreptul acordat exclusiv băncii privind aprecierea conformității produselor şi serviciilor oferite cu prevederile contractuale;

  • clauze care restrâng sau anulează dreptul consumatorului la despăgubiri, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către banca;

  • obligarea consumatorului la plata unor sume disproporţionat de mari în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta, în raport cu pierderile suferite de bancă;

  • prevederi ce restrâng sau anulează dreptul consumatorului de a denunţa sau de a rezilia unilateral contractul cu banca;

  • clauze care dau dreptul băncii să transfere obligaţiile contractuale unei terţe persoane (agent sau mandatar) fără acordul consumatorului;

  • clauze care permit creșterea prețurilor produselor sau serviciilor, fără să acorde consumatorului dreptul de a anula contractul bancar de credit sau de leasing;

  • dreptul băncii de a anula contractul în mod unilateral, fără să prevadă acelaşi drept şi pentru consumator;

  • clauze contractuale ce îi permit băncii să înceteze contractul încheiat pentru o durată nedeterminată, fără o notificare prealabilă rezonabilă.

Drept civil. Avocat București

Avocat specializat în CLAUZE ABUZIVE și CONTRACTE cu BĂNCILE

Ți s-au încălcat drepturile prin clauze abuzive în contracte bancare pre-formulate? Nu ai fost corect informat despre condițiile contractuale sau clauze prin care banca își arogă dreptul de a modifica unilateral contractul de credit sau de leasing?

Noi îți aparăm drepturile și interesele!
Apelează cu încredere la serviciile Cabinetul de Avocat Daniela Dede!

AFLĂ DETALII